Arbetsskador ska minskas

Arbetsmiljöverket har påbörjat ett projekt för att minska belastningsskador inom livsmedelsindustrin och i samband med det kommer 200 inspektioner att genomföras i landet. I Västernorrland kommer ett tjugotal inspektioner på olika livsmedelsföretag att genomföras av Arbetsmiljöinspektionen i Härnösand. I första hand kommer dom att kolla på packeteringsarbete och sorteringsarbete eftersom det är monotona rörelser som ofta orsakar belastningsskador.