Miljöförbund letar gift i gamla soptippar

1:24 min

Många gamla soptippar läcker miljöfarligt avfall. Just nu undersöks elva nedlagda soptippar i västra Blekinge.

Miljöförbundet Blekinge väst har begärt att Olofström, Sölvesborg och Karlshamns kommun ska lämna in ett förslag på en undersökningsplan av tre nedlagda soptippar i varje kommun.

– De är gamla deponier där man har kastat allt möjlig, både hushållssopor och i en del av dem industriavfall, säger Eva Johansson.

Anledningen till att undersökningarna genomförs är att få en bild av hur mycket gifter som egentligen finns i de gamla soptipparna och om de läcker miljöfarligt avfall.

Anlitar experter
Kommunerna har anlitat experter på provtagningar av deponier, som har hjälpt till att ge förslag på en provtagningsplan, men de hjälper även till att ta prover ute i fält.

I Olofströms kommun har man redan lämnat in sin undersökningsplan och tagit vatten- och jordprover vid fem gamla soptippar. Provsvaren väntas vara klara i slutet på september.

– Det kan finnas vad som helst i en gammal soptipp, först kollar man om det finns metaller av olika slag, fenoler, PCB, det finns mycket man tittar på, säger Eva Johansson.

Redan 2007 gjorde de en första undersökning av de gamla soptipparna, MIFO fas 1, där man tog reda på historiken hos kommunernas gamla soptippar. Man tittade på var soptipparna fanns, mellan vilka år de varit i bruk och vad man kastade där.

Nu genomförs del två av projektet, MIFO fas 2, där man även börjar ta lite prover.

"Viktigt att ha koll"
Skulle det upptäckas miljögifter i soptipparna så finns det olika vägar att gå. Om gifterna inte sprider sig så låter man soptippen ligga kvar, orörd.

– Man kan täcka den lite bättre, men det viktigaste är att ha koll, att man gör ett provtagningsprogram så att man testar att ingenting förändras i framtiden, säger Eva Johansson.