Lättare föda hemma

Det ska bli lättare för blivande föräldrar som vill föda sitt barn hemma att söka bidrag hos landstinget. Sen en månad tillbaka gäller gemensamma regler för bidrag till hemförlossningar i hela Stockholms läns landsting.
Chefläkare Kaj Lindwall på landstingtes HSN-stab säger till Radio Stockholm att dom olika sjukvårdsområdena tidigare har behandlat bidragen till hemförlossningar olika. Nu finns en lista med krav som måste vara uppfyllda för att landstinget ska betala ut bidrag. Bland annat ska det inte finnas några riskfaktorer för förlossningen och kvinnor som ska föda sitt första barn ska inte kunna få bidrag för att föda hemma.