Revisionskritik mot stadsdelar

Revisionskontoret i Stockholm riktar kritik mot flera stadsdelsnämnder - ekonomin måste ta om hand bättre.
Speciellt två har får extra skarp kritik. Maria-Gamla stan och Liljeholmens stadsdelsnämnder. De har inte haft nog koll på sin ekonomi och fått ett överraskande stor underskott i bokslutet något som Stadsrevisorn Lars-Erik Kalles kritiserar. Nämnderna måste ta tag ekonomin omgående för att inte underskottet ska rusa i väg även i år säger han.