Miljögifter upptäckta i villaområde

Miljögifter har upptäckts i villaområdet Sundet på Torsö. Nu ska omfattningen undersökas. 

Enligt Mariestadstidningen rör det sig om gifter som ligger kvar i marken efter ett gammalt sågverk som lade ner verksamheten i mitten av 70-talet.

En förstudie visar att det är pentaklorfenol och dioxin som finns i marken, där ett 20-tal villor ligger vid Vänerns strand.

Nu ska Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, titta närmare på platsen för att ta reda på gifternas omfattning och vilka miljö- och hälsorisker som finns.