Straffen kan skärpas för stridande svenskar

3:26 min

Allt fler svenskar deltar i al-Qaida-inspirerade gruppers aktiviteter utomlands. Alliansen vill sätta stopp för det och en utredare ska nu se över möjligheten att skärpa lagen.

– Utredarens huvudsakliga uppgift blir naturligtvis att se på vilket sätt vi kan förhindra att människor åker iväg och deltar vid den här typen av aktioner, säger justitieminister Beatrice Ask (M).

Enligt Säkerhetspolisen finns det till exempel runt 80 personer från Sverige som har krigat i Syrien, ett betydande antal svenskar har på sistone anslutit sig till terroristorganisationen Isis och Radio Sweden har tidigare rapporterat om de som strider i Ukraina. Det är svårt att fastställa en fullständig siffra över alla som reser till krig eller på en militärövning, mörkertalet är stort och det är dags att agera, det menar Caroline Szyber, Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson.

– Situationen har blivit så pass allvarlig, och vi ser att det är så pass många människor som nu ändå gör de här resorna. Och då gäller det att vi ser till att polis och myndigheter har de redskap som de behöver, säger hon.

Dessa människor som åker för att kriga orsakar skada dit de kommer, men kanske också när de kommer tillbaka till Sverige, säger Justitieminister Beatrice Ask. Enlig Säpo har under de senaste åren flera av de som deltagit i våldshandlingar utomlands varit involverade i attentathot i Sverige. Det finns lagar som kriminaliserar deltagande i terroristattentat eller terroristaktiviteter samt finansiering och planering av dem – hemma eller utomlands – men de lagarna har visat sig vara otillräckliga. Många reser ändå och ansluter sig till våldsbejakande grupperingar.

– Det finns skäl att nu överväga på vilket sätt lagstiftningsvägen ska förhindra det här resandet. Sedan är det mycket annat man måste göra: informera och försöka förhindra på annat sätt. Ett verktyg kan också vara att ta passen under en begränsad tid, vilket kanske går fortare än att lagstifta - jag vet inte vad slutsatsen blir, men vi kommer att tillsätta ett sådant arbete för det här är allvar, säger Beatrice Ask.

Utredaren kommer att möta flera svårigheter. En av dem gäller gränsdragningen: hur vet man vad folk har för avsikt med att resa? Utredaren förväntas föreslå både förebyggande och lagstiftande åtgärder, säger Caroline Szyber, KD:s rättspolitiska talesperson.

– Vi vill gärna se till att få fokus på det förebyggande. Därför skulle vi vilja att man ser över om man skulle kunna omhänderta, det vill säga återkalla pass. Det är en väldigt känslig fråga och det är inte enkelt att göra, och därför behövs en utredare som verkligen tittar på hur det hela skulle kunna se ut.

Man är medveten om vilka associationer omhändertagandet av ens resedokument väcker, svenska medborgare har dessutom en grundlagsskyddad rättighet att fritt få resa in och ut ur landet - men detta kan begränsas under vissa förhållanden, säger Caroline Szyber. Flera EU-länder håller på att diskutera liknande åtgärder, menar hon.

– Det är ändå så att om man åker och strider till exempel med al-Qaida-inspirerade grupper då måste det ha ett pris. I till exempel Belgien och Nederländerna kan man för det få sitt socialbidrag indraget och i Tyskland har man också tittat på de här frågorna.

Alliansens val av utredare kommer att annonseras inom kort, men hela utredningen förväntas ta tid, just för att vissa beslut kan beröra delar av grundlagen.