Dyra konsulter ersätter forskare

1:53 min

Konsulter får allt större inflytande över utredningar som ligger till grund för politiska beslut inom stat, kommun och landsting. Samtidigt är det svårare att granska konsulternas resultat, jämfört med om oberoende forskare skulle göra samma jobb.

Användandet av så kallade managementkonsulter har blivit vanligt inom offentlig verksamhet. Konsulterna tar bland annat fram underlag som sedan politiker använder för att fatta beslut.

– Det har alltid funnits sådana som hävdar att de är experter, men det nya här är kanske att de får allt större inflytande i att formulera standarder, att vara de första man tillfrågar när man ska utforma strategier och policies, ta fram beslutsunderlag och göra utredningar, säger Staffan Furusten som forskar på managementkonsulter vid Handelshögskolan.

Saab-affären, privatiseringen av Apoteket och Bilprovningen, Vattenfalls katastrofala köp av Nuon och den nu pågående läkemedelsutredningen. Det här är några projekt och områden där privata managementkonsulter varit aktiva för att ta fram kunskap, som politiker sedan använt för att fatta beslut.

Det är svårt att få en heltäckande bild av hur omfattande användandet av konsulter är i offentlig verksamhet, delvis på grund av att konsultbegreppet används på olika sätt. En indikation är att det kanske mest välkända konsultbolaget, McKinsey & Company, mellan 2007 och 2013 haft uppdrag hos olika svenska myndigheter för mer än 400 miljoner kronor. Det visar siffror som Vetenskapsradion sammanställt från flera källor.

I fallet McKinsey har kritik riktats mot att deras rapporter är svåra för utomstående att granska. Det beror på att information saknas om hur de kommit fram till sina slutsatser och var informationen kommer från.

Christina Garsten är professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och forskar inom samhällsorganisaton. Hon tycker att politikerna har en farligt överdriven tilltro till konsulter.

– Jag tycker man kan ställa sig frågande till vad som betalas för den här typen av kunskap och särskilt när vi inte alltid vet på vilken grund den vilar, hur vederhäftig den verkligen är. Jag tror att där lägger man väldigt mycket pengar på produkter som inte alltid håller måttet, så tror jag nog att man kan säga, säger Christina Garsten.

Vetenskapsradion har sökt McKinsey & Company för en kommentar men inte fått något svar.

Mer om managementkonsulter hör du i Vetandets värld idag 12:10 i P1.