Beslut om vårdval i höst

Landstinget Västernorrland skjuter upp sitt beslut om valmöjlighet i vården till hösten.
Tidigare har landstingen i fyra Norrlandslän beslutat att inte låta patienter välja vård utanför norrlandstingen eftersom det skulle bli för dyrt. Landstingsförbundet och Socialdepartementet för sedan en tid samtal med de fyra norrlandstingen om ett fritt vårdval för patienterna. Men ett beslut i den riktningen från Västernorrland kommer alltså först till hösten.