Pressmeddelande 2014-09-04

Frågor och svar om Kakan Hermansson och rollen i Morgonpasset

"Många har hört av sig angående Kakan Hermanssons uttalanden på sociala medier. Kakan Hermansson är djupt ångerfull över vissa av sina  formuleringar. Hon har i möte med Sveriges Radio förstått och fått betonat för sig att hon brutit mot Sveriges Radios regler om att värna trovärdighet och oberoende. Hennes kontrakt löper fram till årsskiftet och hon kommer inte bevaka frågor som hon aktivt tar ställning i.
Här nedan besvarar vi några av de frågor som ställts med anledning av hennes uttalanden."
/Lotta Mossberg, ansvarig utgivare för Morgonpasset i P3

Angående beslutet att låta Kakan vara kvar trots twittret i helgen:
Sveriges Radio valde Kakan Hermansson som programledare i Morgonpasset i P3 medveten om att hon är en stark profil. Kakan har bidragit med nya perspektiv och en personlig programledarstil. 

Det är viktigt att man känner till uppdraget och det regelverk som gäller för programledare när det handlar om trovärdighet och opartiskhet. Vi har diskuterat detta med Kakan. Hon har förstått att hon stått för övertramp och att hennes uttalanden strider mot Sveriges Radios regelverk.

Kakan Hermansson fortsätter på Sveriges Radio, där hon har kontrakt året ut. Hon kommer inte under den tiden att bevaka ämnen som rör sådant som har anknytning till de frågor hon har tagit ställning i.

Kan en företrädare för Sveriges Radio och public service uttrycka sig på det sättet som Kakan har gjort?
Nej, det är inte förenligt med vårt uppdrag samt SR:s policy och riktlinjer och vi har därför tagit avstånd från uttalandet. 

Har en  frilansande medarbetare större frihet att uttala sig?
Nej,  vi ställer samma krav på trovärdighet och saklighet för alla som arbetar som programledare för Sveriges Radio, oavsett om de är anställda eller uppdragstagare/frilans.

Är det skillnad mellan det man säger i ett program och på twitter?
Ja, det finns olika skillnader som är kopplade till public service uppdrag och sändningstillstånd. Men i fråga om trovärdigheten för en programledare så ställs samma höga krav för hur du uttrycker dig i andra offentliga sammanhang som i sändning. Det innebär att man inte kan agera på ett sådant sätt att Sveriges Radios trovärdighet eller oberoende kan ifrågasättas.

Varför då?
Sveriges Radios oberoende ska aldrig kunna ifrågasättas och därför krävs att medarbetarna är opartiska och trovärdiga. Det innebär t ex att medarbetare som vid sidan av arbetet är personligt engagerade i en sakfråga eller ett ämne inte kan vara inblandade i bevakningen av den frågan eller det ämnet.

Angående gamla tweets:
Sveriges Radio har i detta läge bedömt det som skett under den tid hon varit kontrakterad för Morgonpasset. Frågan är komplex och allvarlig.

Varför valde vi Kakan från början? 
I Sverige Radio ska en mångfald av röster höras. Vi ska spegla hela befolkningen och hur samhället ser ut.

Kakan har bidragit med en stark personlighet, erfarenheter och perspektiv som bidrar till ökad mångfald i P3. Många ser upp till Kakan och hon är en förebild på flera sätt för unga tjejer. Så resonerade Morgonpasset när hon kontrakterades i början av året som programledare. Som förebild har man också ett ansvar. Därför har Sveriges Radio löpande diskuterat med Kakan hur hon måste  förhålla sig som företrädare för Sveriges Radio och var gränserna går såväl i radio som privat i offentliga sammanhang.

Rollen som programledare ställer höga krav, som medarbetaren måste leva upp till. Detta har tydliggjorts med anledning av det som har hänt. Frågan är allvarlig och något som Sveriges Radio lägger yttersta vikt vid.

Angående framtiden efter årsskiftet, när kontraktet går ut:
Vi har en tydlig dialog med Kakan Hermansson som bett om ursäkt och förstår allvaret. Vad som händer längre fram kan vi inte svara på i dag.