Utbrott av denguefeber i Japan

2:02 min

Japan har den senaste veckan drabbats av ett utbrott av denguefeber. Det är första gången på nästan 70 år som Japan drabbats av sjukdomen. Utbrottet kommer samtidigt som världshälsoorganisationen WHO varnar för att den globala uppvärmningen kan leda till att just denguefeber och andra tropiska sjukdomar sprids till tidigare icke drabbade länder.

Utbrottet av febersjukdomen har sitt centrum i Tokyo. Den senaste veckan har 55 personer insjuknat. Det här är första gången sedan det sista krigsåret, 1945, som ett utbrott av denguefeber inträffat i Japan.

Denguefeber sprids främst genom myggor, precis som malaria. Sjukdomen återfinns vanligtvis i tropiska och subtropiska miljöer. Symptomen inkluderar hög feber, svår huvudvärk, hudutslag, och smärta bakom ögonen och i musklerna. De flesta som drabbas återhämtar sig, men sjukdomen kan vara dödlig.

Utbrottet i japan har drabbat personer mellan tio och sjuttio år gamla. Men de drabbade har alla en sak gemensamt: De har alla besökt parken Yoyogiparken och där blivit bitna av just myggor.

När det här stod klart agerade japanska myndigheter snabbt. Runt hundra myggor i parken fångades in och analyserades. Och mycket riktigt, de bar på det virus som orsakar denguefeber. Detta ledde till att stora delar av parken helt spärrades av i går eftermiddag.

Denguefeber smittar just från mygga till människa, och alltså inte från människa till människa. Men sjukdomen kan även smitta från människa till mygga, och forskare tror att det är så den har kommit tillbaka till Japan.

Förmodligen har en redan infekterad person rest till Japan, besökt Yoyogiparken, och där blivit stucken av en mygga. Forskare tror att utbrottet kommer att kunna kontrolleras, och att sjukdomen kommer försvinna i höst, när myggorna dör på grund av kyla.

Men liknande utbrott, både av denguefeber och andra sjukdomar, bedöms bli allt vanligare framöver, enligt världshälsoorganisationen WHO.

Organisationen varnar för att det ökande resandet världen över, samt ett allt varmare klimat, gör att tropiska sjukdomar lättare kommer att spridas, och få fäste, i länder som tidigare varit för kalla för sådana sjukdomar.

Utbrottet i Japan är ett tydligt bevis för att varningen är berättigad.