Minus för spånskivekoncern

Det är fortsatt tungt för spånskivekoncernen Byggelit med fabrik i bland annat Ambjörby.
Under förra året blev förlusten 22 miljoner kronor, det är dubbelt så stor förlust jämfört med året dessförinnan. Orsaken är - förutom den allmänna konjunkturnedgången - att priserna på spån pressats upp av den ökade konkurrensen från värmeverken om råvaran. Byggelit har under vintern sjösatt flera åtgärder för att återställa lönsamheten - bland annat handlar det om att lägga ner fabriken i Storuman.