FN: Miljontals flickor utsätts för sexuellt våld i världen

1:39 min

Omkring 120 miljoner flickor världen över har blivit våldtagna eller tvingats till andra sexuella handlingar. Det handlar om ungefär var tionde flicka under 20 år, enligt ett pressmeddelande från FN:s barnfond Unicef som sammanställt data från 190 länder.

I maj år, våldtas brutalt två flickor i Indien, och hängs sedan från ett mangoträd av förövarna. Samma månad rövas 200 skolflickor bort i Nigeria av Boko Haram, och tvingas bli sexslavar åt jihadistkrigarna.

För en månad sedan slaktar extremgruppen Isis männen i en by, och för bort kvinnor och flickor till ett ovisst öde. Det är bara några händelser som skapat rubriker den senaste tiden. Men detta sker varje dag runtom i världen.

FN:s barnfond Unicef har för första gången sammanställt en rapport, från 190 länder, som samlar det våld som drabbar barn. Det är en katalog över grymheter, som visar att barnen regelbundet utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Det handlar om alltifrån påtvingade sexuella handlingar, mobbing, kränkningar och mord. Enligt rapporten utsätts ungefär var tionde flicka under 20 år för våldtäkt eller andra sexuellt påtvingade handlingar. Det rör sig om cirka 120 miljoner flickor.

En av tre gifta unga flickor, cirka 84 miljoner, har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av sina män eller partners.

I rapporten framkommer det att en femtedel av alla mordoffer är barn och ungdomar under 20 år. Det innebär att 95 000 barn mördades 2012.

I främst Latinamerika är vanligaste dödsorsaken för en ung pojke dödligt våld. 95 000 under 19 år dödförklarades på det viset, bara under år 2012. I Nigeria mördas 13 000 barn, i Brasilien 11.000.

Våld och sexuella övergrepp håller sig inte inom vare sig geografiska eller kulturella gränser.

Våldsverkarna återfinns i alla länder, alla samhällsgrupper, i alla inkomstklasser, alla religoner och alla åldrar. Inte ens i skolor eller i hemmet kan barn, framförallt flickor, känna sig säkra.

"Detta förekommer på platser där barn borde vara i säkerhet. I deras hem, i skolan och i samhället. I allt högre grad sker det över internet, och det begås av familjemedlemmar och lärare, grannar, främlingar och andra barn", säger Unicef-chefen Anthony Lake i ett pressmeddelande.

Ett annat globalt problem är mobbing. En av tre elever i åldrarna 13-15 år blir regelbundet mobbade i skolan, enligt rapporten.