Yrkesfiskarna blir färre

Anledningen är den minskade tillgången på torsk.
Antalet yrkesfiskare längs Skånes och Blekinges kuster har minskat drastiskt sedan mitten av 1990-talet. Då var de omkring 700 mot drygt 500 i dag. - Nedgången har accelererat sedan mitten av 1990-talet. Problemet är att industrifisket i dag bedrivs på ett sådan vis att det slår undan benen på de mindre yrkesfiskarna, säger Lars Lundahl vid länsstyrelsen i Blekinge. Minskningen av antalet fiskare diskuterades vid en konferens som arrangerades av Öresundsfonden i Malmö i dag. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge arbetar nu tillsammans med en rapport om hur fisket längs kusterna kan förbättras. Rapporten väntas bli klar senare i år och kommer att mynna ut i en rad förslag till förändringar. - Bland annat vill vi införa personliga båtkvoter. Som det är i dag fiskar alla fiskare på en gemensam kvot. Med personliga kvoter vet fiskaren hela året hur mycket han får fiska, säger Lars Lundahl. Av de cirka 500 fiskeföretag som i dag bedriver kustnära fiske kring Skånes och Blekinges kuster har mer än hälften sin huvudsakliga inkomst från torskfisket. Några lever helt och hållet på att fiska torsk. - Vi står och faller med torsken vad det gäller yrkesfiskarnas ekonomi, säger Lars Lundahl. Under 1980-talet var tillgången på torsk stor i de svenska vattnen. Då skedde ett kraftigt fiske med stora trålare och beståndet har ännu inte återhämtat sig. De flesta fiskarna runt Skåne och Blekinge fiskar nära kusten och med garn. I Blekinge finns endast fyra trålare kvar.