Dvärgbandmasken mer sprid än tidigare känt

1:41 min

En grupp forskare på Statens lantbruksuniversitet (SLU) varnar nu för att parasiten dvärgbandmask kan vara mer utbredd än man tidigare trott. Parasiten angriper levern hos värddjuret räv - och utomlands har flera människor infekterats.

Dvärgbandmasken förekommer inom ett långt större område än vad som tidigare har varit känt, förklarar viltekolog Gert Olsson på SLU.

– Om man intensifierar undersökningarna på fler platser så finns det nog en risk eller chans att man hittar parasiten där också, säger han.

I och med ett nytt fynd i rävspillning i ett femte område norr om Växjö så blir det nu allt svårare att hävda att utbredningen av den potentiellt dödliga parasiten är begränsad. Snarare borde utgångspunkten nu vara tvärtom - att det troligtvis finns få områden i Sverige där parasiten inte förekommer, enligt Gert Olsson.

Det finns inga registrerade fall hos människa i Sverige av parasiten, som kan orsaka ett angrepp på levern som liknar en aggressiv cancer, men enligt en forskningsrapport rapporteras ett 150-tal smittade varje år. I Litauen finns exempelvis de senaste tio åren ett hundratal fall där människor smittats.

Fallen tros till stor del ha orsakats av närkontakt med boskap och hundar som strövat fritt i vildmarken, och som burit med sig de ägg som kan leda till infektionen.

Men trots risken att parasiten är mer utbredd bedöms risken att smittas i Sverige fortfarande som låg, säger Gert Olsson.

– Det är fortfarande en mycket liten risk för människor att infekteras av den här parasiten. Men det är ändå någonting man ska ha i medvetandet när man rör sig i områden där parasiten förekommer. Kanske ska vi ta till oss de förhållningsregler som finns, till exempel att hantera fallfrukt med mera med försiktighet, eftersom de kan vara nedsmutsade med ägg.