Fett i avloppen ökar i Göteborg

1:41 min

Fettet i avloppet brukar leda till stopp i ledningsnätet. Det senaste exemplet var i onsdags när det på grund av en fettpropp sprutades ut orenat avloppsvatten i Vallgraven i centrala Göteborg.

– I Göteborgs inträffar hundra stopp per år i ledningsnätet och över 50 procent av dem beror på fett i nuläget. Antalet stopp har minskat under flera decennier men vi upplever idag att andelen av de totala stoppen beroende på fett har ökat, berättar Fredrik Torstensson, chef på Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad.

Fettet kommer från både hushåll och verksamheter som till exempel restauranger. Det rinner ut i ledningsnätet, stelnar, byggs på med tiden och till slut bildar det en propp som korkar igen ledningsnätet.

Ledningsnätet i Göteborg är gammalt, vissa delar är från artonhundratalet. Fredrik Torstensson berättar att detta kan vara en anledning till att allt fler stopp orsakas av fett.

– Det kan vara många små bäckar. Det kan också ha en viss koppling till en åldrande ledningsnät som gör det lättare för fett att ansamlas i ledningen. Det är inte solklart vad det beror på.

Fredrik Torstensson säger att de här gamla ledningarna håller en bra kvalitet och att man jobbar med förnyelsen av ledningsnätet. Man spolar också ledningarna i den mån det går. Men det viktigaste enligt Fredrik Torstensson är att alla blir medvetna om detta problem.

– Informationsbiten är jätteviktig. Att informera människor om vad som gäller och hur man får använda sitt avloppsnätet. Bara för att det går att spola ner i toaletten eller vasken så innebär inte att det är okej för det kan orsaka problem till din granne.