Lika få kvinnor i ny EU-kommission

1:39 min

Det blir inga fler kvinnor i den nya EU-kommssionen, jämfört med den kommission som avgår. Precis som i dag kommer  nio av de 28 kommissionärerna att vara kvinnor.

Spekulationerna om Jean-Claude Juncker lyckas få ihop fler kvinnor i sin nya kommission, jämfört med tidigare kommissioner, har gått vilda här i Bryssel i det politiska spelet om maktpositionerna i kommissionen.

Men Juncker lyckas inte mer än nå upp till sin absoluta miniminivå, nämligen samma antal kvinnor i kommissionen som det finns idag. Därmed riskerar hela kommisisonen bli fälld av EU-parlamentet som till sist måste godkänna alla namnen i kommissionen som klubbas igenom i sin helhet.

De politiska grupperna i parlamentet har framfört sina krav om antalet kvinnor i kommissionen med olika slags tyngd.

Socialdemokrater har till exempel krävt att den ska bestå av minst elva kvinnor, motsvarande 40 procent. Men så blir det nu inte.

Cecilia Malmström som har varit Sveriges kommissionär de senaste fem åren, väntas bli justitiekommissionär en inte särskilt kontroversiell utnämning enligt EU-diplomater som Ekot har pratat.

Istället är det framför allt tre kommissionär som det kan bli bråk om i de kommande kommissionärsförhören i parlamentet. Trots att frågetecken rests innan för de här tre, så finns de kvar på Junkers lista.

Det är de föreslagna kommissionärerna från Spanien, Ungern och Tjeckien. När det gäller Spanjen så handlar det om frågetecken för inställningen till mänskliga rättigheter. Vad gäller Ungern så kan parlamentet komma att starkt vilja markera mot Ungerns sittande regering, och Tjeckien anses ha nominerat en alldeles för oerfaren kommissionärskanditat.

Det är alltså upplagt för hårda bataljer när de blivande kommissionärerna frågas ut av parlamantet den närmaste månaden. Men först ska namnen och portföljerna, alltså vilka arbetsuppgifter som varje kommissionär ska få, offentliggöras, det väntas ske i mitten av nästa vecka.