Nu samlas kunskap om Sveriges hotade arter

2:09 min

En stor inventering av svenska djur, växter och svampar är i slutspurten, för den så kallade rödlistan som bedömer livstillståndet för tiotusentals arter i Sverige. Bland de arter som fått sämre förutsättningar finns bland annat flera välkända fåglar, enligt de preliminära resultaten.

– Vi har faktiskt några ganska vanliga arter som kommer in på listan på grund av att de minskar ganska kraftigt. Där kan man ju nämna till exempel gulsparv, som finns över större delen av Sverige, säger Martin Tjernberg vid Artdatabanken på Lantbruksuniversitetet, som arbetar med rödlistan.

Gulsparven har på tio år minskat med en tredjedel. Den lever i odlingsmarker och ändrade jordbruksmetoder kan ligga bakom minskningen.

Inte bara sällsynta arter hamnar på rödlistan, utan också sådana som snabbt minskar i antal eller utbredning anses hotade. Ett exempel på en fågel som minskar i antal är Sveriges allra minsta.

– Kungsfågeln. Väldigt vanlig fågel fortfarande, men den har kontinuerligt minskat sedan 1980 och den hamnar till och med bland de hotade som sårbar. Vad som orsakar det, det vet vi inte, säger Martin Tjernberg.

Rödlistan publiceras vart femte år och den här ska vara färdig i april nästa år. Även om inte rödlistan föreslår åtgärder för hotade arter, har den betydelse för naturvården i Sverige, eftersom många myndigheter har den till grund för sitt arbete.

Bland arter som var akut hotade på förra listan och som fortsätter vara det, finns ål och tornuggla. Också nordhavsräkan och duvhöken väntas bli rödlistade, medan flera tidigare hotade groddjur hör till dem som har fått ett säkrare liv.

– Det är flera stycken man numera kan betrakta som livskraftiga. Det ser ganska ljust ut, och det beror på åtgärder man gjort. De sällsynta groddjuren finns framför allt i Skåne och där har man jobbat väldigt mycket med åtgärdsprogram. Man har skapat nya lekdammar, särskilda vandringsvägar mellan olika dammar, man har gjort förflyttningar av groddjur dit där de funnits tidigare bland annat, säger Marin Tjernberg.