Rådabor vill stoppa grusbrytning

Planerna på att bryta mer grus och sand i Råda ås utanför Lidköping väcker protester hos de boende i området. Nu har de startat en namninsamling för att stoppa brytningen, som de anser skulle skada kulturmiljön på åsen.
Det är företaget Råda Sand som vill ha tillstånd att bryta mer grus och sand ur åsen. Men de boende oroar sig för att verksamheten kommer för nära både skolan och villorna i området. Samtidigt oroas de över bullret. I går träffade politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden representanter för Råda Sand. Den här månaden ska kommunen yttra sig till Länsstyrelsen i Västra Götaland, som ska fatta beslutet om att ge tillstånd till brytningen. - Vi störs av buller och väsen och av transporter som kör alla tider på dygnet. Målet är att företaget ska avveckla sin verksamhet, säger Gunilla Henman, en av de boende som störs av grusbrytningen i Råda.