Fler kvinnor missbrukar alkohol

Allt fler kvinnor i 30-årsåldern missbrukar alkohol. Det visar ny forskning från Göteborgs Universitet. - Att vara sysslolös är en klar riskfaktor vad gäller alkohol, säger forskaren Kajsa-Lena Thundal vid Göteborgs Universitet.
Det är stor skillnad mellan dagens unga och föräldrargenerationens sätt att använda alkohol. Den internationella livsstilen innebär att allt fler unga går på krogen, och det innebär att drickandet ökar. Dessutom har många unga gott om pengar. Men sysslolösheten är den största risken för att råka in i ett alkoholmissbruk. - Långtidssjukskrivning, förtidspensionering eller arbetslöshet är riskfaktorer, säger Kajsa-Lena Thundal.