V vill se gratis kollektivtrafik

1:42 min

Vänsterpartiet går till val på gratis kollektivtrafik på försök i två län, Uppsala och Örebro. Om försöken lyckas vill partiet slopa avgifterna för de som åker kollektivt, säger Jonas Sjöstedt.

– Det här ger enorma miljövinster, när människor ställer bilen och åker kollektivt istället. Vi ser också väldigt tydligt att det är låginkomsttagare som gynnas.

Vänsterpartiets förslag skulle kosta nästan 1,5 miljard kronor per år och partiet vill starta redan i juli 2015.

– Vi har en pott avsatt i den statsbudget som vi lagt fram som finansierar det här fullt ut. Det fina är att det betalar inte bara alla de pengar som man idag får in på biljetter. Vi har råd att satsa flera hundra miljoner kronor på att köpa in nya miljöbussar och anställs nya chaufförer. Har man en rättvis beskattning, där banker och höginkomsttagare betalar mer, har vi råd med mycket.

Örebro och Uppsala län har tillsammans över 600 000 invånare och får Jonas Sjöstedt som han vill, så blir det första storskaliga försöket med helt avgiftsfri kollektivtrafik. Tidigare har små kommuner som Avesta, Ockelbo och Kiruna testat systemet.

Det har visat sig att fler väljer bussen när det är gratis att åka och att koldioxidutsläppen minskar eftersom färre tar bilen.

Ett problem har varit att det har blivit dyrt för kommunerna, de har fått köpa in fler bussar när efterfrågan ökar och det har i flera fall slutat med att kommunen återinfört någon typ av avgift. Och det har Vänsterpartiet också tänkt på, enligt Jonas Sjöstedt.

– Vi har satt av 350 miljoner kronor för Uppsala län, 200 miljoner kronor för Örebro län till nya bussar och anställa chaufförer.

Det här ger enorma miljövinster, när människor ställer bilen och åker kollektivt istället. Vi ser också väldigt tydligt att det är låginkomsttagare som gynnas.