#skaneval14

Höga halter av gifter hos regionråd

3:14 min

Runt ett trettiotal olika miljögifter hittades i de sex miljöpartister och den konstnär som för en månad sedan lämnade blod och urin till analys. Kemikalier som Bisfenol A, Triklosan och olika ftalater upptäcktes i olika hög utsträckning hos testpersonerna.

- Vi hade väldigt olika värden, och det är svårt att hitta en förklaring till varför de är så olika. Vi kan ser lite på ålder, men i övrigt vet vi inte, säger Mätta Ivarsson (MP), som är ny toppkandidat till regionfullmäktige och en av dem som testade sig.

Vad kände du när du såg vad din kropp innehöll?

- Framför allt känns det olustigt för att man inte vet hur man fått i sig det. Jag kan inte heller göra några val för att välja bort, känns det som, säger regionrådet Anders Åkesson (MP), som också lämnade blod och urin.

- Politiskt måste vi har mycket högre ambitioner för att kunna hjälpa människor att kunna göra val. Det absolut giftigaste vill vi förbjuda helt, men att man i dag på individnivå inte kan välja bort gifter är väldigt illa, säger Mätta Ivarsson.

Miljöpartiet i Skåne ville genom att ta prover på sina egna kroppar lyfta frågan om de gifter som finns i vår miljö, både i mat i form av till exempel rester av bekämpningsmedel och i material som bland annat mjukgörare i plaster. Det här är ämnen som kan vara både hormonstörande och cancerframkallande.

Arbets- och miljömedicin i Lund tog och analyserade proverna, och sammantaget letade man efter 42 olika kemikalier. Mätta Ivarsson var den person med lägst halter, medan Anders Åkesson hade halter som stack ut för vissa av ämnena, bland annat Triklosan. Det är ett bakteriedödande ämne som finns i till exempel livsmedelsprodukter och desinfektionsmedel.

- I mitt tidigare jobb som sjuksköterska och undersköterska så städade vi så klart mycket på sjukhusen, så jag vet inte om det kan vara därifrån, säger Anders Åkesson.

Även halterna av Bisfenol A var ovanligt höga hos honom.

- Ja, det är också osäkert var det kommer ifrån. Det finns lackat inne i konservburkar, och det finns i kvitton också. Problemet är hur de här verkar tillsammans, och vilken cocktail man får av det här. Det skapar en något högre oro.

Har det här på något sätt fått dig att ändra dina vanor?

- Jag har inte köpt en enda konservburk efter dess. Jag har ätit upp någon av dem jag hade kvar hemma, men jag har börjat leta efter pappförpackningar, säger Mätta Ivarsson.

Det professor Bosse Jönsson, som gjort testerna, tycker är mest anmärkningsvärt är att så pass många ämnen hittas hos en grupp personer som ändå lever förhållandevis sunt. Det går till exempel att se att alla exponerats för pesticider som används som stråförkortningsmedel vid spannmålsodling.

Miljöpartiet tycker att arbetet för att minska gifterna i vår miljö måste stärkas på alla politiska nivåer, även regionalt.

- Vi skulle vilja inrätta ett kemikalieråd i Skåne för att höja kunskapen om de här frågorna. Vi skulle vilja jobba fram en app, där man som konsument ska kunna göra ett aktivt val när man väljer mellan olika produkter. Vi tycker att vi som en stor arbetsgivare och upphandlare har stora möjligheter att påverka vad vi upphandlar, både vad det gäller datorer, plaster och ekologisk mat, säger Mätta Ivarsson.