Nytt förslag för vägen i Lima

Nu har Vägverket Region Mitt bestämt sig för hur man ska arbeta vidare för att förbättra väg 71 mellan Östra Tandö och Bu i Malungs kommun.
Det är en kombination av om-och nybyggnad ska utgöra grunden för den fortsatta projekteringen. Den södra delen, Östra Tandö till Rissätra, byggs om i befintlig sträckning. Mellan Rissätra och Bu blir det en ny sträckning och de här delarna förenas genom en ny sträckning snett över åkern söder om Rissätra.