Rödmärkt torsk kritiseras

Nu reagerar Fiskbranschens riksförbund på Världsnaturfondens uppmaning att svenskarna ska sluta äta torsk. - Vi vet det är problem med torsken på vissa stället, men vi tycker det är fel att rödmärka den, vilket innebär att världsnaturfonden vill att konsumenterna ska avstå från att köpa och äta den fisken, säger Yngve Björkman ordförande i Fiskbranschens riksorganisation.
Världsnaturfonden lanserar en konsumentguide där torsk och annan hotad fisk, som bör undvikas är rödmärkt. De fiskarna bör konsumenterna inte köpa. Men Yngve Björmnan ordförande säger att torsken är betydelsefull fisk för svenska fiskare. Dels tas det upp torsk för 350 miljoner kronor om året , dels finns det andra bestånd som inte är hotade, säger Yngve Björkman i Fiskbranschens riksorganisation.