Nya professorer i Stockholm

Stockholms universitet har fått fem nya professorer, samtliga män.
Anders Lansner är ny professor i ämnet datalogi. I teoretisk filosofi blir Dugald Murdoch och Per-Erik Malmnäs professorer. Statvetaren Tommy Möller blir professor i statsvetenskap med inriktning på svensk politik och Ryszard Szulkin i sociologi.