Etiknämnd får kritik – ledamöter avgår

2:19 min

Det stormar åter runt statliga etikprövningsnämnden, som bland annat ska granska forskningen i Sverige. Myndigheten har tidigare fått hård kritik av JK för att medvetet ha feldaterat handlingar, uppgifter som Ekots avslöjade för två år sedan. Nu har fem av nämndens 14 ledamöter hoppat av sina uppdrag, kritiska till hur myndigheten sköts i dag.

Centrala etikprövningsnämnden (CEPN), är en självständig myndighet och den högsta instansen i Sverige för etikprövning av forskning på människor. Dessutom har den ett tillsynsuppdrag, den ska alltså granska att forskning på människor sker på ett korrekt sätt.

Efter Ekots rapportering 2012, om att tjänstemän hade förfalskat handlingar som lämnats ut till journalister, inledde justitiekanslern (JK) en granskning som slutade i svidande kritik mot etikprövningsnämnden. Människor byttes ut, ny chef tillsattes, men problemenen har kvarstått.

"Jag använder ogärna ordet katastrof men mycket talar för att läget på kansliet är katastrofalt". Det skriver en av centrala etikprövningsnämndens ledamöter i en mejlkonversation mellan nämndens ledamöter från maj i år som Ekot tagit del av.

– Det är ju bekymmersamt om situationen ser ut så som den beskrivs här, säger justitiekansler Anna Skarhed.

Flera av de ledamöter i etikprövningsnämnden som nu valt att hoppa av berättar för Ekot att det internt pratas om att myndigheten inte längre kan klara sitt uppdrag. Det här får förödande konsekvenser för forskningsgranskningen, säger de, vilket kan leda till att forskningsobjekt, det vill säga att människor, far illa ute i landet.

Severin Blomstrand, som är ordförande i nämnden, tillbakavisar uppgifterna.

– Det är tre tillsynsärenden som inte är avgjorda. Och det har varit olika komplikationer i handläggningen där som gjort att de blivit något fördröjda. Men det är tre ärenden, och vi har fullständig kontroll på vilka de tre ärendena är och varför de inte är avgjorda, säger han.

Hur ser du på deras avhopp?

– Så vitt jag vet är det bara en av dem som begärt sitt entledigande som har framfört sådan kritik. Verksamheten fungerar precis som den ska.

Hos Justitiekanslern ser man däremot annorlunda på saken. Där ligger en utredning om nämnden sedan tidigare och den ska följas upp till årsskiftet. Till den kommer även dessa nya uppgifter att bifogas, säger JK Anna Skarhed.

– Vi har också i vårt beslut sagt att vi ska följa det här vidare. Så den här informationen jag får nu gör ju att den här frågan återigen är uppe på vårt bord. Så jag följer detta med intresse, säger Anna Skarhed.