För tidigt födda barn

6:02 min

Ungefär 6000 barn föds för tidigt varje år i Sverige. Även om vården av de allra minsta och svagaste barnen ständigt förfinas, finns det stora skillnader runt om i landet i hur för tidigt födda barn tas om hand senare i livet när den akuta fasen är över. Som vi har hört i Ekot beslutar Socialstyrelsen i dag om en ny nationell vägledning för hur de här barnen bör följas upp under uppväxten. Vi ska träffa tvillingarna Klara och Gustav som föddes i april - 15 veckor för tidigt. Reporter Caroline Kernen.

Samtal med Karl Rombo, ordförande för Svenska Prematurförbundet, förening för föräldrar med barn som föds för tidigt och Lena Hellström Westas, professor och neonatolog vid Uppsala Universitet.