Motala

Nygamla bostadsplaner i Motala

Kvarnön och Södra stranden i Motala ska bli nya bostadsområden, det vill Socialdemokraterna. Även Alliansen ställer sig positivt till planerna. Det skriver MVT. 

Så här i slutspurten på valrörelsen har Socialdemokraterna dammat av gamla planer för området, och ett planprogram ska nu sjösättas. Även alliansen är alltså positiva till planerna. 

Ett problem i sammanhanget är närheten till järnvägen och det buller som det för med sig. Området behöver också saneras från gift i marken. Samtidigt vill Socialdemokraterna också utreda möjligheterna för ett badhus i Motalaviken.