Kalkbrytning prövas igen i miljödomstol

0:30 min

Mark- och miljööverdomstolen ska nu, återigen, pröva om både Nordkalk och SMA Mineral får bryta sten i Bunge på norra Gotland.

Därmed blir det en ny vända i Mark- och miljööverdomstolen för både Nordkalk och SMA. Båda företagen fick klartecken till brytning i juni i år i den lägre instansen Mark- och miljödomstolen, men de som motsätter sig verksamheten överklagade.

- Vi kan konstatera att domstolen har funnit skäl för ytterligare prövning av villkor och tillstånd för Bungetäkten. Vår syn på den dom som nu ligger är att den är välavvägd och att de kontrollprogram och skyddsåtgärder som regleras i villkoren kan säkerställa att inga skador uppstår i omgivningen, säger Anders Mattsson, VD Nordkalk AB. Samtidigt respekterar vi den rättsliga processen och kommer nu att förbereda oss för de kommande förhandlingarna.

- Vi är nöjda med detta besked och hoppas nu att Mark- och miljööverdom-stolens prövning kommer att ge värdefull vägledning i de frågor Länsstyrelsen tagit upp i våra överklaganden och i vår viktiga roll som tillsynsmyndighet, säger Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård i ett första uttalande.

- Det här är väldigt glädjande, vi är många som kämpat för att detta ska överprövas. Nu hoppas jag resultatet kommer blir att den unika naturen i Bunge fredas och att domstolen sätter stopp för planerna för all framtid. Bunge är ett unikt område i norra Europa, både med tanke på de höga naturvärdena och vattenförsörjningen i området, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

- Det är glädjande att de har tagit hänsyn till de överklagande parternas åsikter och att målen tas upp för vidare prövning” säger Isabel Enström, Miljöpartiet på Gotland. Vi ser fram emot en fullständig prövning där alla frågor i Högsta domstolens senaste dom utreds.  Vi hoppas på en samprövning av målen eftersom Nordkalks och SMAs planerade brott har samma influensområde.

- Idag upplever vi en mörk exploateringsvåg som drar genom Sverige, säger Sara Vikström Olsson, ordförande för Fältbiologerna. Att vi lyckats få frågan omprövad visar på vad en stark och stridbar folkrörelse kan åstadkomma. Vi ser nu fram emot att ytterligare framlägga våra ståndpunkter i den fortsatta rättsprocessen.