Dator anses viktig för att ha skälig levnadsnivå

En kvinna i Luleå som sökt försörjningsstöd av Luleå kommun och fått nej -- får nu rätt i domstol.

Kvinnan hade sökt ett bidrag på 3 000 kronor för att kunna köpa en dator, men Luleå kommun ansåg inte att en dator var nödvändig för att uppnå skälig levnadsnivå.

Men kvinnan får stöd av förvaltningsrätten som i sin dom slår fast att kvinnan ska ha rätt till ett bidrag för att köpa en dator till skälig kostnad.