Laxen i Helge å ska väckas till liv

1:27 min

För att hjälpa laxen i Helge å att föröka sig och väcka liv i det bestånd som finns, sätts det just nu i 150 ton lekgrus i Helge å vid Torsebro utanför Kristianstad. Förr fanns det gott om lax där, men det
har minskat kraftigt på grund av kraftverk och föroreningar.

– Det finns en liten restpopulation av lax, och även många andra fiskarter i Helge å. Vi försöker helt enkelt, med enkla åtgärder, stötta de här populationerna, berättar Jonas Dahl som är ekolog på Kristianstads Vattenrike.

Laxgruset som tippas ned i vattnet är i ungefär i samma storlek som handbollar. Just storleken har en avgörande betydelse för laxens förökning, säger Jonas Dahl.

– Honorna lägger sina romkorn i små gropar och täcker med gruset. Då blir de här romkornen perfekt syresatta.

Innan kraftverket byggdes i Torsebro år 1909, så fanns det gott om lax i ån, till och med mer än det förekommer i Mörrumsån idag.

– Det var ju laxar, öringar, ålar. Många av de här långvandrande arterna som drabbades väldigt negativt. Det är enorma värden som ligger och slumrar i Helge å. En fantastiskt biologisk mångfald. Ska vi kunna bibehålla till kommande generationer är det jätteviktigt att vi försöker behålla de arterna vi har nu. Men samtidigt jobba med att kraftverket får vara beredda att bygga omlöp och sådana saker.