Allt snabbare ökning av växthusgaser

1:43 min

Halten av växthusgaser i atmosfären ökar - och det sker i en snabbare takt än tidigare, visar årsrapporten för år 2013 från FN:s meteorologiska organ WMO.

WMO:s rapport handlar om koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. År 2013 blev den genomsnittliga halten av koldioxid 396 ppm, alltså miljondelar av atmosfärens volym. Det är en ökning med 142 procent mot läget innan industrialiseringen på mitten av 1700-talet.

Utsläppsökningen har accelererat och var den snabbaste på 30 år. Också halterna av andra växthusgaser som metan och lustgas fortsatte att stiga.

– De här trenderna är långsamt ökande och man kan göra ganska goda jämförelser från ett år till ett annat men det är alarmerande nivåer man når nu, säger Lars Bärring, forskare vid SMHI:s klimatenhet Rossby Centre.

Ökningstakten är tydligen snabbare än tidigare?

– Ja, och det visar ju att trots att de internationella förhandlingarna pågår så krävs ytterligare krafttag så man kommer till gemensamma beslut att minska utsläppen.

En fjärdedel av växthusgaserna tas upp av växterna och ungefär lika mycket av haven i ett komplext samspel, som dämpar effekten av utsläppen. Men haven betalar ett högt pris.

– Koldioxid bildar tillsammans med vatten kolsyra och det leder till en försuring av havsvattnet, säger Lars Bärring