Föroreningar oroar boende i Bergvik

1:20 min

Planerna på att bygga den nya stadsdelen Katrineberg i Karlstad är något som oroar de boende i närområdet. Många är oroliga över att marken innehåller mycket giftiga ämnen som kan läcka ut i samband med bygget.

Kritik har väckts bland de boende i området kring Bergvik i Karlstad. Där det tidigare funnits fabriker planeras det nu att byggas bostadshus vilket har skapat en oro bland de boende i området.

En av de boende i området, Carolyn Åström, är orolig för att det i samband med byggnationen kommer att komma fram giftiga ämnen som tidigare grävts ner i marken samt dumpats ute i sjön.

– Vi är ju oroliga för att de kemikalier som finns i vattnet och i jorden, bland annat bly och arsenik, ska påverka de människor som både bor här idag och de som kommer att flytta hit när det nya området är färdigt.

Trots att det framgår i en Miljökonsekvensbeskrivning som kommunen tagit fram att det finns vissa föroreningshalter i området så anses dessa inte utgöra någon risk för de boende i området.

– De undersökningar som gjort hittills inom Katrinebergsområdet indikerar inte att det är så allvarliga föroreningar att vi har övervägt att förhindra exploateringen. Säger Hans Wennerholm, Teknik och fastighetsdirektör på Karlstad kommun