Vårdköer upprör socialministern

Efter Ekots uppgifter om att cancerpatienter kan bli tvungna att vänta upp till ett par månader på behandling anser socialminister Lars Engqvist att det kan vara dags för staten att ta ett större ansvar för cancervården.
Cancervård har alltid haft hög prioritet inom sjukvården, och inga väntetider har tolererats. Men som Ekot berättade på tisdagen kan cancersjuka i Stockholm få vänta flera månader på behandling - och det är illa i hela landet. I Malmö kan en bröstcancersjuk kvinna få vänta i över en månad på strålbehandling. Väntetiderna blir allt längre för cancersjuka patienter i behov av bland annat strålbehandling. En orsak är att antalet cancersjuka ökar - vi lever allt längre och nya typer av cancerformer upptäcks. Men i stället för att personalen också ökar - för att ta hand om alla dem som behöver vård - så minskar den. Bättre arbetstider och fram för allt bättre löner lockas många sjuksköterskor från den tunga cancervården till privata kliniker. I Stockholm är personalbristen värst. Men ont om personal är det även på cancermottagningar över hela landet, säger Roger Molin, enhetschef på Landstingsförbundet till Ekot.