VAL 2014

Nätverk Timrå planerar använda partistöd till obligationsvinster

1:40 min

Det nya partiet i Timrå kommun, Nätverk Timrå, använder sig av så kallade valobligationer i sin valrörelse. Medlemmar köper en obligation som sedan byts mot pengar i relation till hur många mandat som partiet får i valet på söndag.

Om partiet får många mandat på söndag kan det bli aktuellt med utbetalningar som överstiger det intressenterna har köpt obligationer för. De pengarna planerar nu Nätverk Timrå att ta från det partistöd som de berättigas till när de får mandat i fullmäktige.

– Man får ju partistöd av kommunen så vi använder dom pengarna, säger Lotta Borg.

Det är tveksamt om det är tillåtet enligt kommunallagen. Stödet ska användas till att stärka partiet i den kommunala demokratin enligt juristen Staffan Wikell på Sveriges kommuner och landsting, SKL.