Ny teknik hindrar skadligt läckage från gruvbrytning

1:52 min

I Boden utvecklas nu en ny teknik för att hindra miljöfarliga ämnen från gamla gruvupplag att läcka ut i naturen. Till sin hjälp tar forskare från Luleå tekniska universitet överblivna rester från pappersmasseindustrin.

Om rester från en gruvbrytning lämnas öppna, riskerar luft och vatten att frigöra olika föroreningar, som kan rinna ut i naturen.

Uppe på Brännkläppens avfallsanläggning i Boden utvecklar nu forskarna en teknik för förhindra detta. Till sin hjälp kapslar forskarna in överblivet material från pappersmasseindustrin - så kallat grönlutslam.

– Grönlutslammet påminner om tandkräm i konsistensen, och den är väldigt tät. Så en fördel är att det går att bygga en tät barriär som hindrar både luft och vatten att komma in till avfallet, säger Christian Maurice, lektor i tillämpad geologi vid Luleå Tekniska Universitet.

Uppe på en höjd på avfallsstationen finns två långa limpformade jordhögar. Tittar man inuti dem, ses gruvrester täckta av en blandning av jord och grönlutslam.

Om resterna bara täckts med jord, hade det varit nödvändigt att åka långt för att hitta jord av nog bra kvalitet. Men genom att blanda den befintliga jorden med grönlutslam höjs tätheten, och risken för att vatten ska rinna ner till gruvresterna minskar. Dessutom minskas utsläppen genom att långa transporter undviks och obrukbart material får ny användning. En dubbel miljönytta, menar forskarna.

– Idag finns inte så många andra sätt att avsätta grönlutslammet. Oftast har industrierna egna deponier där de gör sig av med slammet. Där gör det ingen nytta. Så på det här sättet kan man utnyttja det som idag är ett avfall, till att göra en förbättring för gruvindustrin, säger Christian Maurice.