Arbetsförmedlingen: Färre arbetslösa i alla grupper

1:34 min

Arbetsförmedlingen ser en tydlig förbättring på arbetsmarknaden i den sista avstämningen före valet på söndag. Nu märks det också bland de långtidsarbetslösa som blir färre.

– Det vi kan se nu som är nytt de senaste månaderna det är att arbetslösheten minskar även bland dem som varit inskrivna långa tider på Arbetsförmedlingen. En minskning bland alla grupper av inskrivna, säger Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman.

I augusti var 371 000 personer inskrivna som arbetslösa, det är 31 000 färre jämfört med för ett år sedan, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. Framför allt minskar arbetslösheten bland ungdomar och de som har varit utan jobb kort tid, men också de som gått arbetslösa i mellan sex och tolv månader var 10 000 färre i augusti, och de som varit inskrivna i över ett år var 3 000 färre. Det här är en naturlig utveckling, enligt Mats Wadman.

– Från början väljer ju alltid arbetsgivarna de som står nära arbetsmarknaden, men nu också de som står lite längre bort och det är ett tecken på att det här är en stadig uppgång på arbetsmarknaden, säger han.

Det fanns fler lediga jobb att söka nu i augusti jämfört med i fjol, och färre personer varslades om uppsägning. Även antalet som deltog i Arbetsförmedlingens olika program minskade. Men i den omdebatterade sysselsättningsfasen, fas 3, deltog knappt 34 000 personer vilket är i princip lika många som för ett år sedan.

Med tre dagar kvar till valet sammanfattas läget på arbetsmarknaden så här.

– Det sker en långsam fortsatt förbättring. Färre skriver in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och vi ser att det är fler som går över till ett jobb, säger Mats Wadman.

Senare i dag kommer också siffror om arbetslöshet och sysselsättning från Statistiska centralbyrån.