Svenska arkeologer hittade ett Pompeji under Pompeji

Arkeologer knutna till Stockholms universitet har upptäckt fynd under den romerska staden Pompeji, som tyder på att det fanns förhistoriska bosättningar där kanske så tidigt som 3500 år f Kr.

År 79 e Kr fick vulkanen Vesuvius ett kraftigt utbrott, och staden Pompeji begravdes. Platsen har varit föremål för utgrävningar under många år, men nyligen upptäckte svenska arkeologer rester från tidigare okända bosättningar under den romerska staden.

Det var när man skulle tömma en brunn fylld med pimpsten som forskarna upptäckte rester från sten- och bronsåldern. Vissa fynd daterades till omkring 3500 år f Kr, och tyder alltså på ett förhistoriskt Pompeji under det kända antika Pompeji.