SKB undersöker brunnar i O-hamn

Innan eventuella provborrningar för att undersöka bergrunden i Oskarshamn ska Svensk kärnbränsle hantering SKB samla fakta om alla brunnar i de områden som är planerade att ingå i förundersökningen. SKB vill i sommar ha kontakt med fastighetsägare för att få fakta om de enskilda brunnarna. Det här ingår i arbetet att finna en plats för att slutförvara det svenska atomavfallet på och Oskarshamn är en av tre föreslagna kommuner.