Kårvalet inleds

Idag inleds valet till Uppsala Studentkårs fullmäktige, det så kallade kårvalet. I år kandiderar åtta partier, lika många som förra året, då sex partier slutligen kom in.
32000 studenter är röstberättigade i valet som avslutas i morgon. Viktiga frågor i år tycks vara bostadsbristen och studenternas medinflytande i utbildningen. Rösträkningen beräknas vara klar fredag eftermiddag. Valdeltagande har under de senaste åren legat på runt 13 procent. Största partiet i förra årets val blev Uppsala Universitets studenter, UUS.