Sifo: Många har ännu inte bestämt sig

1:55 min

En tredjedel av väljarna  ännu inte bestämt sig för vilket parti de ska rösta på, visar en Sifomätning. För de borgerliga partierna som ligger under i opinionen innebär det att en stor grupp fortfarande kan gå att påverka.

– Det här är ett öppet val i en tid där människor medvetet väntar till slutet med att bestämma sig. Det är därför vi säger att det är nu det avgörs, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Men kan ni vända det här - opinionssiffrorna ser inte så bra ut?

– Vi gör allt vi kan fram till och med söndag. Det är vi som har jobbmatchen på vår sida. Vi har alltså 100 000 nya jobb bara det senaste året. 

Undersökningen som gjordes i måndags och tisdags visar att 66 procent slutgiltigt bestämt sig för vilket parti de ska rösta på, eller redan har röstat.

Men 32 procent har alltså, med bara några dagar kvar till valet, inte avgjort hur de ska lägga sin röst.

Störst är osäkerheten bland de unga väljarna. Nästan två tredjedelar, 61 procent, har ännu inte bestämt sig.

– Det är klart att det gör att vi får prata mycket med de yngre väljarna eftersom en stor del av dem inte bestämt sig än, säger Carin Jämtin, Socialdemokraternas partisekreterare.

Enligt valforskarna vid Göteborgs universitet, brukar andelen osäkra väljare ligga på ungefär den här nivån strax före valet. Hur mycket de än kampanjar på slutet, lär det bli svårt för partierna att locka de osäkra väljarna till vilket parti som helst.

– Det är inte så att de tvekar mellan Vänsterpartiet och Moderaterna utan de vet ungefär var de hör hemma. Generellt sett så tror jag att de osäkra väljarna hamnar ungefär så som andra väljarna röstar. Det är väldigt sällan som de dyker ner på ett parti, att vi får det som forskarna kallar spurtpartier, att något parti skulle sticka iväg för att alla de osäkra helt plötsligt sticker dig. Då måste det hända något exceptionellt, säger professor Mikael Gilljam

Väljaren Qadir Malik, är som många andra fortfarande inte helt säker på hur han ska rösta i valet.

– Det har varit lite svårt, de har presterat så pass olika i specifika sakfrågor och i de senaste debatterna har det varit ganska jämt.