Majoriteten av svenskarna: Rätt att stänga ute SD

1:48 min

En klar majoritet av svenska folket vill fortsätta att stänga Sverigedemokraterna ute från politiskt inflytande. Men var fjärde tycker att partierna ska samarbeta med SD efter valet. Det visar en opinionsundersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av Ekot.

Alla riksdagspartier har hittills uteslutit ett samarbete med Sverigedemokraterna. Den linjen ligger fast, enligt partiledarna, som har sagt att de tänker fortsätta att isolera Jimmie Åkesson och hans parti även nästa mandatperiod.

En majoritet av svenska folket anser att det är rätt att utestänga Sverigedemokraterna från politiskt inflytande, enligt en undersökning som Sifo har gjort åt Ekot. 66 procent tycker inte något parti bör samarbeta med SD efter valet. Den främsta orsaken är att man anser att det är ett rasistiskt parti.

Samtidigt vill var fjärde väljare att riskdagspartierna ska ändra sig och börja samarbeta Sverigedemokraterna. Men det finns skillnader, beroende på vilket parti man sympatiserar med.

Endast 13 procent av de som tänker rösta på Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet i riksdagsvalet förespråkar en samverkan med SD. Motsvarande andel bland Moderaternas väljare är 32 procent.

Att Moderaternas väljare är mest positiva är inte konstigt, enligt Ann-Catherine Jungar, statsvetare på Södertörns högskola. 

– Det har att göra med att i vissa sakpolitiska frågor ligger man nära varandra. När det gäller försvarspolitiken och när det gäller synen på lag och ordning. Men också när det gäller synen på invandring. Det finns undersökningar där man har studerat väljarna och de moderata väljarna är mest kritisk mot invandring, säger hon till P1-morgon.

Statsministern och Moderatledaren Fredrik Reinfeldt vill inte lyssna på de Moderatsympatisörer som efterlyser ett samarbete med Sverigedemokraterna. Att ge SD politiskt inflytande är otänkbart  säger han:

– Det är fullkomligt uteslutet. Vi gör oss på intet sätt beroende av eller förutsätter stöd av Sverigedemokraterna i något sammanhang, säger Reinfeldt.

Han anser att han i egenskap av statsminister tagit ansvar för att isolera SD genom den breda överenskommelse som finns mellan regeringen och Miljöpartiet om asyl- och migrationspolitiken.

– Vi har, efter det att SD kom in i riksdagen, gått i en riktning där Sverige förmodligen har de mest liberala asyl- och migrationsreglerna i hela den öppna världen, säger Reinfeldt.

Men att var fjärde svensk vill att partierna ska samarbeta med Sverigedemokraterna ser partiledare Jimmie Åkesson som en framgång:

– Det blir fler och fler som tycker att de andra partierna ska samarbeta med oss och fortsätter det i den riktningen så blir det svårt för de andra partierna att helt ignorera oss under de kommande åren, säger han.

Samtidigt tycker 66 procent av väljarna att inget parti i riksdagen ska samarbeta med Sverigedemokraterna, men det tror Jimmie Åkesson kommer att bli allt svårare.

– Vår ambition är att bli en väldigt stark vågmästare på söndag och det kommer att tvinga de andra partierna att i ännu högre grad än de gångna fyra åren förhålla sig till oss och till vår politik. Då vet man att man måste förhålla sig till oss, man måste kontakta oss och kanske kompromissa med oss om de förslag som man vill få igenom. Vi behöver ha en stark vågmästarställning för att hamna mellan de båda blocken och kunna styra i båda riktningar, säger Åkesson.