100 miljoner saknas för underhållsarbete i fjällen

2:07 min

Underhållet av det 550 mil långa statliga systemet av vandringsleder i fjällen är kraftigt eftersatt. Lednätets skick varierar men är på vissa håll så dåligt att det kan bli aktuellt att lägga ned vandringsleder om det inte tillförs mer pengar för underhåll, visar en översyn som Naturvårdsverket gjort.

– Det finns ett behov av att rusta upp broar, rast-skydd, det finns en hel del trasiga spänger, det finns otydliga informationsskyltar, ledmarkeringar som behöver bytas ut eller kompletteras osv, säger Jenny Lindman, handläggare på Naturvårdsverket.

Drygt 200 broar längs det 550 mil långa nätet av sommar- och vinderleder i den svenska fjällvärlden från 70-talet eller äldre. Det är bland annat detta som avhandlas i översynen av dom statliga vandringslederna.

Det är Naturvårdsverket, genom länsstyrelserna, som ansvarar för skicket på lederna. I dag kostar underhållet knappt 20 miljoner kronor per år, men enligt Naturvårdsverkets beräkningar behövs mer pengar eftersom anslaget i princip legat still sedan 2006.

Totalt saknas omkring 100 miljoner kronor för att nå en vad myndigheten kallar lägsta acceptabel nivå.

– Vi har ju räknat på vad som måste till om vi ska ha kvar ledsystemet i den omfattning som det är i dag. Och den här lägstanivån det handlar om att dom ska vara framkomliga och säkra, säger Jenny Lindman.

Men går det inte att effektivisera det arbete som ni och länsstyrelserna gör med de pengar som redan finns i dag då?

– Jag tror att det kan bli svårt att göra det. De här skattningarna är ju gjorda efter någon slags lägsta acceptabel nivå. Och då har vi inte inkluderat några hänsynstaganden till ett förändrat friluftsliv vilket vi också måste göra i framtiden. Så att hur vi än vänder och vrider på det så kommer vi komma fram till att det behövs mer resurser.

Det finns ingen siffra på hur många som på ett eller annat sätt nyttjar fjällederna varje år, enligt Jenny Lindman. Hon anser ändå att lederna i fjällen är tillräckligt säkra för att våga ge sig ut på för vandrare.

Broar som inte håller måttet är redan stängda vilket bland annat gäller bron över Ransarån i Västerbotten som skadades av en storm förra året.