FR kräver ministrars avgång

Företagarnas Riksorganisation i Västmanland, Sörmland och Örebro kräver att näringsministrarna Mona Sahlin och Björn Rosengren avgår.
Företagarna anser att regeringen inte gjort tillräckligt för att förenkla reglerna för småföretagen och öka tillväxtmöjligheterna. Organisationen anser dessutom att regeringen inte tillräckligt tydligt tagit avstånd från förslaget om att arbetsgivaren ska ansvara för 60 dagars sjukförsäkring.