RDS - Radio Data System

RDS går ut på att samtidigt som radioprogrammet sänds skickas extra information ut till radion i bilen i form av data. Om du kör bil mellan Göteborg och Malmö behåller RDS inställd programkanal hela vägen, RDS växlar automatiskt till den sändare utmed färdvägen som sänder önskad kanal. RDS visar även vilket programnät du lyssnar på exempelvis Radio Stockholm. Systemet är en världsstandard och utvecklas vidare såväl på sändar- som på mottagarsidan.

Om du vill ha mer information är RDS Forum en lämplig sökväg. Här finns djupare teknisk information i form av publikationer och specifikationer. Här finns också länkar till ett par böcker som behandlar RDS ur olika perspektiv. Information om vilka frekvenser Sveriges Radios olika program sänds på runt om i Sverige hittar du på Teracoms hemsida.

Om du vill kontakta oss angående problem eller har frågor rörande RDS-mottagare kan du göra det via e-post. För att vi ska kunna reda ut eventuella problem är vi beroende av fakta runt problemet. Det är därför bra om vi får följande information från dig:

Vad hände? Hade du förväntat dig att det skulle ske? Har det fungerat tidigare? Vilken kanal lyssnade du på? Vilken frekvens var din mottagare inställd på? Vad var klockan? Var befann du dig geografiskt? Vad har du för mottagare, fabrikat och modell? Ju fler uppgifter vi får desto lättare är det för oss att göra felsökning och kunna ge en förklaring till dina problem.

Tjänster

RDS möjliggör leverans av ett stort antal tjänster, de vanligaste av dessa beskrivs här.

Följa programtjänst RDS håller reda på vilka frekvenser som alla SRs radiokanaler sänds på. Dessa frekvenser, och informationen om dem hanteras helt av Teracom. Funktionen kan utnyttjas på flera sätt:

Följ den kanal jag lyssnar på Om man färdas genom landet kan radiokanalen man lyssnar på byta frekvens. Eftersom RDS informerar radiomottagarna om vilka frekvenser som kanalen sänds på kan mottagaren automatiskt byta frekvens så att man kan få oavbruten mottagning av samma kanal även om man färdas utanför enstaka sändares räckvidd.

• Följ regionala kanaler Även detta sätt att använda informationen om frekvenser handlar om att färdas genom landet. Om man vill att radiomottagaren ska hålla sig till P4, även om man färdas utanför en lokal kanals räckvidd kan informationen om frekvenserna få en RDS-mottagare att byta till den P4-kanal som den bäst kan ta emot.

Programtyper RDS håller reda på vilken typ av radioprogram som just nu sänds i varje radiokanal. De programtyper som finns i RDS visas i nedanstående lista.

Nyheter, Väder, Aktuellt, Ekonomi, Info, För barn, Sport, Sociala frågor, Utbildning, Andliga frågor, Teater, Telefonväkteri, Kultur, Resor & semester, Vetenskap, Fritid & hobby, Underhållning, Jazzmusik, Popmusik, Countrymusik, Rockmusik, Nationell musik, Lättlyssnat, Gamla godingar, Lätt klassiskt, Folkmusik, Klassisk musik, Dokumentärer, Övrig musik.

Programtypen kan visas i radiomottagarens fönster som information. Eventuellt visas då bara en förkortad variant beroende på mottagarens fönsterstorlek.

Utöver information till lyssnaren kan programtyperna användas på andra sätt:

• Sökning Ofta kan man, om man har en radio som hanterar RDS, välja en programtyp från listan och därefter be mottagaren leta efter en radiokanal som sänder just den programtypen.

• Bevakning En del radiomottagare på marknaden stöder RDS EON, EON står för Enhanced Other Network och innebär att när man lyssnar på en kanal från Sveriges Radio håller mottagaren reda på vad som sänds i andra radiokanaler från Sveriges Radio i området.

Detta innebär att man kan låta sin radiomottagare bevaka en viss programtyp och automatiskt byta kanal när någon kanal börjar sända den typen av program. Ofta fungerar detta även om man lyssnar på CD eller kassett, om radion upptäcker att en bevakad programtyp sänds får man höra den istället. Vissa mottagare stöder endast bevakning av programtypen ”nyheter”, men andra kan bevaka alla typer.

Trafikmeddelanden Man kan ofta begära att ens radiomottagare bevakar trafikmeddelanden. Om mottagaren stöder RDS EON, som står för RDS Enhanced Other Network, innebär det att när man lyssnar på en kanal från Sveriges Radio håller mottagaren reda på vad som sänds i andra radiokanaler från Sveriges Radio i området. Då kan mottagaren automatiskt byta till den radiokanal som sänder trafikmeddelande. När trafikmeddelandet är uppläst hoppar mottagaren tillbaks till det man lyssnade på innan avbrottet, oavsett om detta var en radiokanal från Sveriges Radio, en CD eller en kassett.

Larm Har man en mottagare som stöder RDS EON bevakar den automatiskt larm. EON står för Enhanced Other Network och innebär att när man lyssnar på en kanal från Sveriges Radio håller mottagaren reda på vad som sänds i andra radiokanaler från Sveriges Radio i området. Larm signaleras vid händelser som till exempel kärnkrafts- eller andra allvarliga olyckor. När radiomottagaren upptäcker att larm sänds får man automatiskt höra den radiokanal som sänder larmmeddelandet. Sveriges Radio säkerställer även att radiomottagare som inte stöder RDS EON spelar upp larmmeddelandet. Detta sker genom att samtliga SRs radiokanaler i området kopplas ihop så att de sänder samma ljud.

Allmän information • Programtjänstsnamn Varje radiokanal har ett namn, detta namn kan med hjälp av RDS sändas ut till radiomottagarna som i sin tur kan visa det i sitt fönster. Detta används för att underlätta manuell sökning efter radiokanaler. Sveriges Radio använder följande namn:

SR P1, Norrbotn, SR P2, Radio 7, P2 Musik, Skarabrg, SR P3, P4 STHLM, Blekinge, Sörmland, Dalarna, Uppland, Gotland, Värmland, Gävleborg, Ra Väst, Göteborg, Västrbtn, Halland, V-Norrl, Jämtland, Västmanl, Jönköping, Örebro, Kalmar, Östergöt, Kr-stad, Ra Sthlm, Kronobrg, P6 Malmöhus.

Vissa, kommersiella, radiokanaler använder denna funktion för att sända reklam och annan information. Detta går till så att de åtta tecken som utgör radiokanalens namn ofta byts ut. Detta resulterar i att texten bläddras fram i mottagarens fönster. Sveriges Radio använder istället en annan funktion för att sända textinformation, den kallas radiotext. Det främsta skälet till att vissa radiokanaler istället använder programtjänstnamnet för detta är att de flesta mottagarna visar detta, men inte alla visar radiotext.

• Radiotext Radiomottagare som har ett stort fönster har ofta möjlighet att visa radiotext. Radiotexter är korta textmeddelanden som kan användas för att ge mer information om det radioprogram som just nu sänds. I Sveriges Radios kanaler är den vanligaste radiotexten programmets namn, men den kan även innehålla namn på artist och stycke för musik som spelas. Även annan information, som till exempel telefonnummer till telefonväkteri kan sändas till lyssnarna på detta sätt.

• Tal/musik Funktionen tal/musik togs fram för att göra det möjligt för radiomottagare att förändra ljudbilden beroende på om ljudet som spelas upp är tal eller musik. Man kan tänka sig att mottagaren förändrar volym, bas, diskant eller andra inställningar när programinnehållet byts från tal till musik och tvärt om.

Väldigt få radiomottagare stöder denna funktion och få radiobolag sänder ut denna information på rätt sätt. Inte heller Sveriges Radio gör detta, istället signalerar vi om programmet innehåller musik eller består av enbart tal med denna funktion. Detta möjliggör för mottagarna att anpassa sig till typen av program snarare än att under pågående program ändra sig efter innehåll.

Skälet till att Sveriges Radio inte ger den finkorniga information som var tänkt för denna funktion är i huvudsak att Sveriges Radio självt vill stå för de förändringar i ljudbilden som eventuellt krävs.

• Mono/Stereo RDS indikerar om pågående sändning är i mono eller stereo. Sveriges Radio sänder i huvudsak alltid i stereo.

• Klocka Teracom sänder, tillsammans med de övriga tjänsterna i RDS, en tidssignal. Denna kan användas av vissa mottagare för att ställa klockan.

Mottagare

Förutom de allra enklaste RDS-mottagarna som enbart visar ”Stationsnamnet” finns det både stationära och bilradioapparater med en mängd RDS funktioner som RadioText visning (RT), Trafikinformation (TA), val av programtyp (PTY), EON bevakning av andra SR-kanaler.

Alla mottagare följer tyvärr inte den fastlagda europastandarden, därför är det viktigt att prata med en kunnig radiohandlare som kan hjälpa dig att hitta en RDS-mottagare som uppfyller de krav som just du har. Då det finns många olika inställningsmöjligheter på framförallt bilradiomottagarna av RDS-typ är det viktigt att läsa de instruktioner som medföljer mottagaren. Är det något som verkar svårbegripligt eller oklart, vänd dig då till leverantören av RDS-mottagaren.

Ett särskilt kapitel är de såkallade larmmottagarna som delats ut av räddningsverket till boende i kärnkraftverkens inre säkerhetszon. Anvisningar för dessa mottagare finner du på SRV eller din lokala länsstyrelse.

Historik

RDS systemet bygger på en metod att sända en ohörbar datasignal tillsammans med stereoljudet i en FM kanal.

Den första tillämpningen av den här möjligheten var ett system för att aktivera mottagare vid trafikmeddelanden som infördes i Västtyskland 1974 (ARI). Systemet var mycket primitivt och medgav inte någon utveckling. Inom EBU (European Broadcasting Union) började man i slutet av 70-talet diskutera ett mer generellt system för att underlätta för lyssnarna att hitta önskade program. En viktig funktion var att förenkla bilradiolyssnandet.

Systemet som ursprungligen gick under beteckningen PI systemet specificerades av en expertgrupp inom EBU med aktivt deltagande från svenska Televerket Radio. Den modulationsmetod som visade sig vara bäst hade utvecklats av Televerket Radio och användes i det mobilsökningssystem (MBS) som introducerades i Sverige 1978.

1984 publicerades EBU specifikationen (Tech 3244) men redan 1983 startade Riksradion och Televerket provsändningar i Stockholm och Norrköping. 1987 presenterade Volvo den första bilradion med RDS och 1990 sändes RDS på alla SR:s programnät med uppdaterade programtablåer och trafikflaggan kopplad till trafikmeddelanden. 1991 antogs CENELEC standarden EN500067 som i en reviderad form skall godkändes under hösten 1997.

Frågor och svar

Hur gör jag om jag vill lyssna på en och samma P4 station när jag reser mellan två städer i olika län? Jag reser ofta mellan Valdemarsvik och Stockholm och lyssnar på Radio Östergötland. Dessvärre är det svårt att få något sammanhang i lyssnandet då radion ofta byte station med RSD-systemet. I Valdemarsvik byter den ofta till Radio Småland/Kalmar eller Radio Södermanland. På väg till och från Norrköping blir det oftast Sveriges Radio Sörmland. I Kolmården byter den till Sveriges Radio Sörmland eller SR Västmanland. Har SR Östergötland en alldeles för svag sändare eller har de andra lokal kanalerna för starka? Kan man göra något åt detta utan att behöva koppla ur RSD-funktionen?

Svar: Visst kan det vara irriterande med dessa eviga ”översökningar” till andra lokalstationer som är en del av SR:s rikstäckande P4-nät. För att råda bot på detta problem (på dagtid när SR sänder lokala program), måste man leta reda på en funktion på bilradio.

Funktionen kallas LOC, Local, REG, eller Regional, det finns två valbara lägen för denna funktion ON, eller OFF. Är OFF invalt betraktar mottagaren alla P4 stationer som ett stort sändarnät, och översökning tillåts till angränsande lokala P4-stationer.

Är däremot inställningen (LOC) ON kommer radion bara att hoppa till de stationer som ingår i den valda lokala stationens sändare. Tyvärr kan det vara svårt att hitta denna funktion på många mottagare. Titta även i handboken till mottagaren eller tala med den som sålt mottagaren till dig.