Giftig mark i Mora ska undersökas

Marken på Saxnäs vid Siljan i Mora är förorenad av dioxiner. Gifterna är en rest från sågverkstiden för många år sedan har en mindre studie visat. Nu ska en större undersökning göras.

Undersökningen beräknas kosta drygt en halv miljon kronor och Mora kommun och Siljan Timber ska betala merparten, 35 procent var.

Andra som är med och betalar är landstinget, Morastrand och Skanska/Siab.