Yngelrötan inte så spridd som befarat

Bisjukdomen amerikansk yngelröta verkar vara begränsad. Det visar de provsvar som kommit in från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet som analyserat prover från de bisamhällen som sålts från den smittade gården i Hejde till tolv biodlare på Gotland.

Det var i augusti som det upptäcktes att en biodlare hade drabbats av att bina i några kupor hade amerikansk yngelröta. Men hur sjukdomen smittat är det svårt att veta eftersom den finns på Gotland och sporerna överlever i 50-60 år och kan smitta via till exempel gamla redskap.

Men de analyser som gjorts visar att det ändå är en begränsad smittspridning från ursprungsgården. De biodlare som drabbats finns i Bro, Viklau och Väte.

Men de andra biodlarna verkar ha klarat sig, säger bitillsynsman Thomas Pettersson.

 Sammanlagt har det tagits 100-tals prover från de olika bisamhällena på Gotland. Även de bigårdar som ligger inom en radie på tre kilometer har undersökts.