Ekot om Åkessons spelande

Varför är det relevant att berätta om Jimmie Åkessons spelvanor? Det är inte olagligt att spela. Det är relevant för att Åkesson är en offentlig person som söker och har fått allmänhetens förtroende. 

Åkesson leder ett riksdagsparti. Han aspirerar på att ta ansvar för Sveriges finanser och kan efter valet få en vågmästarposition med stort inflytande över svensk politik.

Det är relevant för allmänheten att känna till hur Åkesson hanterar sin privatekonomi och hur riskbenägen han är. Åkesson har via sitt kontokort satsat motsvarande hela sin lön efter skatt – mer än en halv miljon kronor - på nätspel. Nyligen förlorade han exempelvis nära 50 000 kronor inom loppet av ett par timmar.

Beloppen överstiger vida vad som kan anses som normalt.  Enligt de experter vi talat med är detta ett riskbeteende. Ett spelande på den här nivån blir ofta svårt att kontrollera.

En person med den här sortens spelmönster kan bli sårbar ekonomiskt och riskerar att utsättas för utpressning. Uppgifter om hans spelbeteende har också redan nått utanför Åkessons krets på grund av beloppens storlek och Åkessons plats i offentligheten.  

Den journalistiska bedömningen är oberoende av vilket parti personen företräder. Den är knuten till positionen. Varje partiledare med anspråk på att leda landet får också vara beredd på att få sitt omdöme och sin riskbenägenhet granskad.

En given fråga är också varför publiceringen kommer så nära valet. Det enkla svaret är att vi har publicerat så snabbt som det var möjligt och efter att ha gett Åkesson tillfälle att själv berätta om uppgifterna i en intervju. 

Jag har i kväll fått frågan om Ekot kan ta del av människors kontouppgifter. Vi har givetvis ingen sådan information generellt, det här är ett ytterst speciellt och enskilt fall. Hur uppgifter kommit redaktionen till del kan vi inte berätta. Klart är dock att Åkessons spelande väckt uppmärksamhet utanför hans närmaste krets.