Förslag om äggdonationer

Från årsskiftet kommer äggdonationer att bli tillåtna även i Sverige, uppger SVT:s Rapport.
I nästa vecka väntas riksdagen ställa sig bakom förslaget om att en kvinna ska få ta emot äggceller från en donator för att sedan kunna genomgå en provrörsbefruktning. Bland riksdagspartierna är det bara kd som inte accepterar förslaget. Enligt reglerna ska den kvinna som föder barnet räknas som mamma. Äggdonatorns namn ska finnas i en särskild journal.