Underskott i Österåker

Revisorerna i Österåker är kritiska till kommunens årsredovisning för förra året.
De hyser också stor oro för 2002 och 2003 eftersom kommunen sex år i rad visat underskott. Revisorerna skriver i ett pressmeddelande att det är högt otillfredställande att nämnder överskridit sina budgetramar med 25 miljoner kronor. Trots den allvarliga kritiken så anser revisorerna att de styrande politikerna ska beviljas ansvarsfrihet.