Allvarliga brister på psyk

SIMRISHAMN. Det finns allvarliga problem i arbetsmiljön på den psykiatriska slutenvården i Simrishamn. Det konstaterar Arbetsmiljöinspektionen efter sitt besök på kliniken nyligen.
Bland annat påpekas problemen med att placera särskilt vårdkrävande patienter på andra kliniker. Vidare är bemanningen minimal för det mesta, och personalen tycker inte att de får framföra sina klagomål till arbetsgivaren. De ansvariga på Region Skåne ska senast i augusti redovisa hur de har uppfyllt Arbetsmiljöinspektionens krav på förbättringar.